ปลูกผักสวนครัว ไม่ใช้ดิน ที่คอนโด

Project information

  • หมวด: Farming
  • ความรู้ที่ใช้: การเกษตร
  • วันที่ทำ: ปี 2563

  • ลองปลูกผักสลัด ผักบุ้ง ต้นเคล โดยผักสลัดกับผักบุ้งปลูกโดยไม่ใช้ดิน ปลูกที่ระเบียงคอนโด ดูแลง่าย ปลูกแล้วไม่ต้องรดน้ำอีกเลย ส่วนต้นเคล เพาะในฟองน้ำก่อนแล้วค่อยลงดิน
  • ได้ทำการทดลองปลูกผักบุ้งในฟองน้ำ ในผ้า ในกระดาษทิชชู่ ถ้ากินต้นอ่อนผักบุ้ง ผลออกมาใกล้เคียงกันเลย โดยเลือกใช้ผ้า เพราะ ไม่มีต้นทุนค่าฟองน้ำ และ ค่ากระดาษทิชชู่ สามารถใช้ผ้าซ้ำได้เรื่อยๆ
  • ได้ทำการทดลองปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ในน้ำ ใช้เวลา7 วัน รับประทานได้ คุณภาพเหมือนที่ซื้อมาทานเลยครับ