ปลูกเมลอนที่คอนโด

Project information

  • หมวด: Farming
  • ความรู้ที่ใช้: การเกษตร
  • วันที่ทำ: ปี 2558

ปลูกเมลอนที่คอนโด มีพื่นที่จำกัด ก็ปลูกได้ โดยเริ่มจากเพาะต้นกล้า ผสมเกสร ใช้เวลาปลูกประมาณ 3 ถึง 4 เดือน ได้ทานผล โดยได้แกะสลัก ชื่อตัวเอง โยชิ ไว้ที่ผลด้วย