เครื่องวัดอุณหภูมิและวัดความชื้น

Project information

  • หมวด: IOT
  • ความรู้ที่ใช้: Arduino,netpie API
  • วันที่ทำ: ปี 2561

ทำเครื่องวัดอุณหภูมิและวัดความชื้น โดยใช้ Arduino เขียนโปรแกรม ผ่าน netpie แสดงผลเป็นกราฟ สามารถดูย้อนหลังได้
ปิดเทอม ป.6 ไปฝึกงานที่ NEX PIE https://nexpie.com/