เครื่องเปิด ปิด พัดลม อัตโนมัติ

Project information

  • หมวด: IOT
  • ความรู้ที่ใช้: Node MCU
  • วันที่ทำ: ปี 2561

เครื่องเปิด ปิด พัดลม อัตโนมัติ ผ่านมือถือ โดยใช้ BLYNK ควบคุม


สามารถดูผลงานได้ที่ github