Menu

บุหรี่ช่วยคลายเครียดได้จริง หรือ ??

นิโคติน ก็คือ สิ่งเสพติดที่เข้าสู่ร่างกาย

นิโคตินที่คนสูบบุหรี่ได้รับ จะทยอย ถูกขับออกจากร่างกายตลอดเวลา คน ที่ติดบุหรี่จะต้องพยายามสูบบุหรี่ เพื่อ รักษาระดับนิโคตินที่ทําให้เขารู้สึกสบายไว้

เมื่อไรที่ระดับนิโคตินลดต่ําลงจาก การที่เว้นการสูบบุหรี่ไปช่วงเวลาหนึ่ง เขาจะเกิดอาการ “ไม่สบาย” หรือที่ ผู้สูบบอกกับผู้อื่น ถึงอาการไม่สบายนี้ ว่า “เครียด” ที่เป็นผลจากการขาด นิโคติน

คนไทยทั้งสูบและไม่สูบบุหรี่ มากกว่าร้อยละ 90 ทราบดีว่า บุหรี่ มีพิษมีภัยก่อโทษมากมายทั้งต่อตัวผู้สูบบุหรี่และบุคคลรอบข้าง คําตอบ สุตฮิต “สูบเพื่อคลายเครียด” เป็นเพียง ข้ออ้าง ที่ทําให้คนติดบุหรี่เกิดความ รู้สึกว่า บุหรี่ยังคงมีประโยชน์ต่อตัว เขาและไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะสามารถ ทําให้เขาตัดสินใจเลิกมันได้

ทําไมสบายขึ้น

รายงานของผู้เชี่ยวชาญสรุปว่า ที่ว่า “สบายขึ้น” นั้น คือ “สบายขึ้น” จากอาการหรืออารมณ์ “ไม่สบาย” หรือ “คลายเครียด” ที่เกิดจากการขาดนิโคตินในคนที่ติดบหรี่ หรือที่เรารู้กันว่า “อาการเสี้ยนยา”

ความจริงตอบได้ คือ

นิโคตินเป็นสารเสพติดซึ่งช่วยให้คลายเครียดได้ใน ระยะเวลาสั้น ๆ เหมือนสารเสพติดอื่นๆ เมื่อหยุดสูบ สาร เสพติดนี้ก็จะทําให้มีอาการถอนยา ไม่สุขสบาย

ในความรู้สึกแรก คือ เครียด ขาดสมาธิ คนสูบบุหรี่ก็จะสูบบุหรี่ เอาสารเสพติดนิโคตินไปช่วยให้คลายเครียด เป็นวงจร ทางจิตที่พึ่งพาสารเสพติดไปเรื่อยๆ

เมื่อไรจะเป็นไทแก่ตัว คิดได้ สู้ได้เองอย่างมีท่าไม่พึ่งพา บุหรี่อีกต่อไป

มีงานวิจัยหลายฉบับระบุว่า คนไม่สูบบุหรี่มีความเครียด น้อยกว่าคนสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่จะช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้น ใน ระยะสั้นๆ หลังการสูบเท่านั้น

เมื่อเวลาผ่านไปสองสามชั่วโมงก็จะเกิดอาการเครียดจาก การขาดนิโคตินทําให้ต้องไปสูบบุหรี่อีก

 

สรุปว่า การพึ่งพาบุหรี่เป็นสาเหตุของ ความเครียดเรื้อรัง

 

ความจริงแล้ว

ความเครียดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ ต้องมีอยู่เสมอในการ ดํารงชีวิต ทุกคนมีความเครียดเป็นตัวขับเคลื่อน ให้มีการ พัฒนางานและพัฒนาตนหากเคิดสู้ปัญหา

แต่ความเครียดจะก่อให้เกิดความทุกข์ หากคิดหนีปัญหา คนเราจะพบกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด คล้ายๆ กัน เช่น งานล้นมือ ตกงาน เจ็บป่วย ปัญหาครอบครัว เป็นต้น

แต่คนเราจะมีวิธีแก้ความเครียดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับจะ สู้หรือจะถอยหนี คนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะถอยหนี และพึ่งพา สารเสพติตนิโคติน

 

บูหรี่เป็นสาเหตุหลักของ ความเครียดต่างหาก

นอกจากการเสพติดนิโคตินที่ทําให้เกิดอาการถอนยา ทําให้เครียดเมื่อไม่ได้สูบบุหรี่แล้ว การสูบบุหรี่ ศีรษะจรดเท้าของคนสูบจะถูกรุกล้ําด้วยสารพิษจากบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะ ทําให้เกิดความเครียดอย่างมากแก่ร่างกายของเรา

ถึงแม้ว่า คนสูบจะรู้สึกผ่อนคลายเป็นเวลาสั้น ๆ ในขณะ สูบบุหรี่ ความเครียดที่ยิ่งใหญ่กว่ามากจะเกิดขึ้นภายในร่างกาย ของคนสูบโดยไม่รู้ตัว ทําให้เกิดการเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายอย่างช้า ๆ

 

แค่เริ่มคิด ก็ติดบุหรี่แล้ว เครียด หรือ?

หากเราไปถามคนสูบบุหรี่ว่า “ทําไมต้องสูบบุหรี่” คําตอบที่ได้รับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ คือ “สูบเพราะเครียด” สูบเพื่อคลายเครียด อาจสงสัยว่า มันจะช่วยได้จริงหรือ?

 

วิธีขจัดความเครียดโดยไม่พึ่งบุหรี่

1.ทําสมาธิเพื่อคลายเครียด โดยนับ 1-10 เพื่อให้จิตใจสงบ

2. หาความเพลิดเพลินกับงานอดิเรก ทําให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

3. ปล่อยใจให้เป็นอิสระ

4. ผ่อนคลายด้วยวิธีการเล่นที่สนุกสนาน ช่วยลดความกดดันภายในใจ

5. เอาชนะความกลัว

6. อยู่กับปัจจุบัน

7. ให้อภัยเพื่อลดความเครียด

8. พักให้หายเครียด

9. เผชิญหน้ากับปัญหา

10. นอนหลับให้เพียงพอ

 

คนที่เลิกบุหรี่ได้ สามารถลดระดับความเครียดได้ 20% เมื่อเทียบกับขณะยังสูบบุหรี่อยู่

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 36/2 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2278-1828

http://www.ashthailand.or.th http://www.smokefreezone.or.th เผยแพร่เดือนเมษายน 2558

 

 

 

 

Share Button
ข้ามไปยังทูลบาร์