Menu

เทคนิค การเลิกบุหรี่ ให้ประสบความสําเร็จ

ขั้นตอนการเลิกสูบบุหรี่ให้ ประสบผลสําเร็จ

จากประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องการ เลิกบุหรี่ พบว่า แต่ละคนมีเหตุผล และ สิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้ เลิกสูบบุหรี่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามพบว่าทุกคนที่สามารถ เลิกสูบบุหรี่ได้ ต้องมีความตั้งใจและมีแรงจูงใจ ที่ชัดเจนจาก ภายในตนเอง เพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่ได้เป็นผลสําเร็จ ดังนั้น จึงได้ เรียบเรียงแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ ดังนี้

1. มีความตั้งใจมั่นในการเลิกบุหรี่ (“ฉันเลิกสูบบุหรี่แล้ว…เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อ…”)

2. คิดทบทวนเหตุผลหรือแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้ต้องการ เลิกสูบบุหรี่ กําหนดเป้าหมาะที่จะเลิกให้สําเร็จ และเขียน ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ทุกวัน อ่านทุกวัน เพื่อเตือนใจเราว่า “เราเลิกสูบบุหรี่แล้ว”

3. กําหนดวันเลิกบุหรี่ให้เร็วที่สุด

4. ก่อนวันเลิกบุหรี่ ให้ทิ้งอุปกรณ์ในการสูบทั้งหมด และบอกกับตัวเองว่า “ฉันกําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง”

5. ในช่วงแรกๆของการเลิกบุหรี่ จะมีอาการถอนนิโคติน เช่น หงุดหงิด อยากสูบ ง่วงนอน เมื่อมีอาการอยากสูบ ให้ชะลอความอยากให้นานที่สุด วิธีชะลอความอยาก ได้แก่

– สูดลมหายใจเข้า ออก ลึกๆ ยาวๆ 3 ครั้ง

– เบี่ยงเบนตัวเองไปทําอย่างอื่น

– ดื่มน้ําเปล่ามากๆ

– รับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะนาว

วิธีดังกล่าวจะช่วยลดอาการถอนนิโคติน เมื่อคุณหยุดสูบ ได้ 3 วัน นั่นหมายความว่า คุณผ่านช่วงที่ลําบากที่สุดไปแล้ว

6. การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญ พยายามออกกําลังกาย ให้เหงื่อออก จะช่วยให้คุณสดชื่นขึ้น ไม่ง่วงนอน ในช่วงที่ คุณเลิกสูบบุหรี่

7. หากคุณเคยสูบบุหรี่เมื่อรู้สึกว่างๆ ไม่มีอะไรทำ ควรหากิจกรรมอื่นมาทำทดแทน เช่น อ่านหนังสือ  ดูโทรทัศน์ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น ที่สําคัญ ไม่ปล่อยให้ตนเองว่าง เพราะจะเป็นสิ่งกระตุ้นทําให้อยากสูบบุหรี่ได้ค

8. ให้คุณบอกกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานว่า คุณกําลังเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเขาจะได้เป็นกําลังใจให้คุณ

9. หลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่นําคุณไปสูบบุหรี่ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การไปสังสรรค์กับเพื่อน เป็นต้น มีการศึกษามากมายพบว่า คนที่กลับมาสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ หากคุณไม่อยากเป็นเช่นนั้น โปรดหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

10. ไม่หมกมุ่นกับความเครียด พยายามหาที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้ ผ่อนคลายตัวเอง หรือออกกําลังกาย ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เป็นต้น สิ่งสําคัญ ต้องไม่กลับไป สูบบุหรี่ เนื่องจาก บุหรีไม่ได้ช่วยให้คุณหายเครียด แต่จะ ทําให้คุณเครียดเพิ่มขึ้น

11. คิดเสมอว่าคุณกําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ครอบครัวละสังคม

12. บอกกับตัวเองทุกวันว่า “ฉันทําได้ฉันเลิกสูบบุหรี่แล้ว”

13. สิ่งสําคัญ ขณะที่คุณกําลังเลิกบุหรี่ให้หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ของผู้อื่น เพราะหาก = ได้รับควันบุหรี่เท่ากับคุณได้รับสารนิโคติน ทําให้คุณ อยากสูบบุหรี่ และมีโอกาสกลับไปสูบซ้ำได้

 

เลิกบุหรี่ ไม่ยากอย่างที่คิดคุณก็ทําได้

ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่าน

มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถเลิกสูบบุหรี่ ได้อย่างยั่งยืนและถาวร เพื่อวันใหม่…ไร้ควันบุหรี่

 

หลังเลิกบุหรี…สุขภาพจะดีขึ้นอย่างไรบ้าง

เลิกสูบภายใน 20 นาที ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจจะลง

เลิกสูบภายใน 12 ชั่วโมง ระดับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ในเลือดจะลดลงสู่ระดับ ปกติ ปอดเริ่มขจัดเสมหะ และสารเคมีออกจากร่างกาย

เลิกสูบภายใน 48 ชั่วโมง นิโคตินจะถูกขับออกจากร่างกายจนหมด การรับรู้รส และกลิ่นจะกลับเป็นปกติ

เลิกสูบภายใน 2-12 สัปดาห์ ระบบไหลเวียนเลือด และการทํางานของปอดจะดีขึ้น

เลิกสูบภายใน 1 ปี โอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับคนที่สูบบุหรี่

เลิกสูบภายใน 5 ปี โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะลดลงเหลือเท่ากับ คนไม่สูบบุหรี่

เลิกสูบภายใน 10 ปี โอกาสเกิดมะเร็งปอดจะลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับ คนที่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังลดโอกาสเกิดมะเร็งอื่นๆ

เลิกสูบภายใน 15 ปี โอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงเหลือเท่ากับ คนไม่สูบบุหรี่

 

ผู้เรียบเรียง: อารยา พรอุปละ

งานการพยาบาทไคงเน้นไรภrtuะส่งเสริมสุขภาพ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ โทร. 02-2012520-1, 02-2004048

จัดทําโดย งานสร้างเสริมสุขภาพ โทร 02-201-2652 พ.ศ. 2558

http:/framaclinic.ra.mahidol.ac.th

 

 

 

 

 

 

Share Button
ข้ามไปยังทูลบาร์