Menu

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นเบาหวาน หรือ มีไขมันในเลือดสูงก็สันนิษฐานได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ หรือเอ็กซเรย์แล้วพบว่าหัวใจเต้นช้าไปหรือเร็วเกินไป อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ตามปกติหัวใจของคนเราจะเต้นระหว่าง 50 ถึง 100 ครั้งต่อนาที ในขณะพัก แต่หากมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะทำให้หัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป จากระดับปกติ จึงมีจังหวะหัวใจที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าในหัวใจเปลี่ยนไป โดยอาจจะส่งสัญญาณเร็วเกินไป มากเกินไป หรือบางกรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ เป็นที่มาของภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

ผู้ป่วยมีหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะต้องใช้เครื่องมือบางอย่างในการ monitor ดูหัวใจ ของผู้ป่วย เรียกว่า ฮอล์เตอร์ เพราะจะวัดได้ 24 ชั่วโมง เพราะเป็นการวัดหัวใจที่ต่อเนื่อง เพราะปัญหาของหัวใจที่ผิดจังหวะ มันจะมาแบบเฉียบพลันแล้วก็ไปแบบเฉียบพลัน  เครื่องจะติดตัวคนไข้ไว้ตลอด 24 ชม. และจดบันทึกอาการผิดปกติ รวมทั้งกิจกรรมที่ทำอยู่ในขณะนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เช่น ผู้ป่วยบางรายมีอาการใจสั่น แล้ว จดบันทึกไว้เอง เวลาไหน แล้ว เทียบกับกราฟในเครื่อง ว่าตรงกันมั้ย เพราะบางทีผู้ป่วยอาจจะ กังวล หรือุปทานไปเองได้ ในบางราย เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่ร่วมกับภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ ต้องทดสอบด้วยการเดินสายพาน

บางครั้งผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเนื่องจากในสภาวะนั้น เลือดสามารถไหลผ่านหลอดเลือดทั้ง 4 ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างเพียงพอ แต่เมื่อคนเรา ออกกำลังกาย ด้วยการเดินหรืออะไรก็ตาม  กล้ามเนื้อหัวใจจะต้องการเลือดหล่อเลี้ยงมากขึ้น บริเวณที่เส้นเลือดตีบ จะไม่สามารถขยายตัวส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เพียงพอ จึงทำให้เกิดอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นได้ มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้เห็นได้จากจอภาพ ก็ช่วยยืนยันว่าอาการป่วยของผู้ป่วยเป็นจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ดังนั้นในการเดินสายพาน เป็นการตรวจภาวะหัวใจขาดเลือด ที่มีประโยชน์มาก เพราะมีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ดีกว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบธรรมดา มีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถเห็นโครงสร้างของหัวใจได้ และผู้ป่วยบางกลุ่มไม่สามารถเดินได้เช่นปวดเข่าหรืออายุมาก

 

ดังนั้น ในปัจจุบัน มีอุปกรณ์การตรวจ ด้วยเครื่องเอคโค่หัวใจ เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ขนาดของเครื่องเอสโซ่ ขนาดเล็ก พกพาได้ เป็นประโยชน์ ในการประเมินผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ในผู้ป่วยที่มีภาวะช็อค เป็นสาเหตุจากอะไร เครื่องนี้ก็จะวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การตรวจวัดการเต้นหัวใจ หรือ มีปัญหาอะไรได้ก่อน ที่จะปล่อยให้ผู้ป่วยเป็นอะไรไปมาก

 

ดูเพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=EYHZT7T0t9E

Share Button
ข้ามไปยังทูลบาร์