Menu

การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่างๆ

คนไทยตายเพราะบุหรี่ ปีละ 50,710 คน

วันละ  138 คน

ชั่วโมงละ  57 คน (ข้อมูล ปี 2557)

สูบบุหรี่ = โรคหัวใจ

 • สารพิษในควันบุหรี่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั่วร่างกาย
 •  โดยทําให้รูหลอดเลือดค่อยๆ ตีบลงจากการหนาตัวของผนังหลอดเลือด จนเกิดการตีบตันของเส้นเลือด เป็น เหตุให้เลือดไปเลี้ยงส่วนเต่าง ๆ ของร่างกายได้น้อยลง
 • หากหลอดเลือดที่อวัยวะใดตีบ ก็จะทําให้อวัยวะส่วนนั้นขาดเลือด ซึ่งนําไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดตีบที่ เป็นกันมากที่สุด

โรคหัวใจ โดยส่วนใหญ่เป็นโรคเสันเลือดหัวใจตีบ หรือ โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ หนึ่งของคนไทย โดยการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่สาคัญ ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสหัวใจวายตายในอายุ 30- 40 ปี  สูงกว่าผู้ไม่ สูบถึง 5 เท่า

สูบบุหรี่ = อัมพาต

โรคหลอดเลือดในสมองตีบ  การเสื่อมของหลอดเลือดในสมองมีกลไกในการเกิดเหมือนกับที่เกิดกับเส้นเลือดหัวใจ  และ อวัยวะอื่นของร่างกายผู้ป่วยอาจเป็นอัมพาตจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงหรือมีความจําเสื่อมลง

 

สูบบุหรี่ = ถุงลมปอดพอง

ควันบุหรี่ทําให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจอย่างมาก และเนื้อปอดเสื่อมสมรรถภาพลง เมื่อมีการ สะสมสารพิษของควันบุหรับในปอดอย่างต่อเนื่อง โรคที่พบ คือ

ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่ ถ้าให้ผู้ป่วยทรมานมาก เนื่องจากถุงลมถูกสารพิษ ในควันบุหรี่ทำลายจนไม่สามารถ เก็บออกซิเจนได้ ผู้ป่วยจะเหนื่อย จนทําอะไรไม่ได้ ต้องนอนอยู่กับที่และอาจต้องได้รับออกซิเจนจากถังตลอดเวลา

ผู้ป่วยที่อาการอยู่ในระยะสุดท้ายจะมีอาการเหนื่อยหอบตลอดเวลา จนกว่าจะเสียชีวิต นอกจากนี้ ผู้สูบบุหรี่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอยู่เสมอจะเป็นหวัดและที่หลอดลมอักเสบง่าย หลอดลมอักเสเรื้อรังและโรคทางเดิษทายใจอื่น ๆ รวมทั้งติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายขึ้น

 

สูบบุหรี่ = เสื่อมสมรรถภาพ

โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  เกิดจากเส้นเลือดและเส้นประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวของ อวัยวะเพศชายเสื่อม เนื่องจาก หลอดเลือดตีบเพราะสารพิษจากควันบุหรี่ การทํางานข็งเสื่อมลงและ ยังพบตัวอสุจิในผู้สูบบุหรี่ มีการ เคลื่อนไหวผิดปกติมากกว่าในผู้ที่ ไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งจํานวนอสุจิลดลงด้วย

 

สูบบุหรี่ = ทําร้ายปากและฟัน

 • • คนสูบบุหรี่ มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งในช่องปากมากกว่าผู้ไม่สูบถึง 6 เท่า
 •   มีกลิ่นปาก ฟันเป็นคราบเหลือง และเป็นสาเหตุของโรคฟันอีกด้วย
 • • ถ้าคุณเป็นแผลในช่องปากก็จะหายช้ากว่าปกติ เพราะควัน บุหรี่ไปทําให้เกิดความระคายนอกจากนั้นต้องเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรง
 • • บุหรี่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คราบจุลินทรีย์เกาะติดฟันได้ดี และ รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้ฟันสึกกร่อนเร็วขึ้นด้วย สาวๆ คงไม่ อยากใส่ฟันปลอมก่อนวัยอันควรแน่นอน

 สูบบุหรี่ = หลอดเลือดในสมองแตก

 • การเสื่อมของหลอดเลือดในสมอง มีกลไกในการเกิดเหมือนกับที่เกิดกับเส้นเลือดหัวใจและอวัยวะอื่นของ ร่างกายผู้ป่วยอาจเป็นอัมพาตจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง หรือมีความจําเสื่อมลง
 • • การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงของโรคสมองขาดเลือด (เส้นเลือดสมองตีบ) ถึง 2 เท่า ซึ่งโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก ทําให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
 • • สมองเสื่อมสมรรถภาพ เป็นลมหมดสตีเส้นเลือดสมองแตก เพราะการสูบบุหรี่ทําให้เกิดการสะสมของคอเลสเตอรอลและเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปสู่สมอง
 • • บุหรี่จะทําให้หลอดเลือดแดงหดตัวซึ่งจะทําให้ผนังหลอดเลือดขาดสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยง
 • • บุหรียังทําให้เลือดในร่างกายเกิดลิ่มเลือดได้ง่าย

 

สารพิษต่างๆ ในควันบุหรี่ทําให้

* ความดันโลหิตสูงขึ้น 5 – 140 มิลลิมตรปรอท

* เลือดมีความแข็มข้น มีความเหนียวมากขึ้น

* ชีพจรเต้นร็วขึ้น

* ออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดลง

* เกล็ดเลือดเกาะตัวกันง่ายขึ้น

* เกิดการอักเสบของผนังเส้นเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น

* บุหรี่จะลดการสร้างไขมันในเลือดชนิดดี (HDL) ลตลงซึ่งเป็นไขมัน ช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ ขณะเดียวกันบุหรี่ทำให้ไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น หาก LDL สูงจะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบ เร็วขึ้นและรุนแรงขึ้น

 

โปรดงดสูบบุหรี่ในบ้าน ควันบุหรี ทําร้าย  คนใกล้ชิด เลิกบุหรี่โทร 1600  www.thailandquitline.co.th

ผู้เผยแพร่: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 36/2 ซอยประดิพัทธ์ 10 พญาไท กรุงเทพฯ 10440 โทร. 0-2278-1828  http://www.ashthalland.or.th  http://www.smokefreezone.or.th

เผยแพร่เดือนเมษายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button
ข้ามไปยังทูลบาร์