คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,477,793,320+1.90
502 AMPLUS HOLDINGS LIMITED2,472,469,962-1.05
503 บริษัท มาแฟม จำกัด2,461,571,528-1.78
504 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,458,806,481+0.36
505 บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด2,447,388,000-0.78
506 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,433,192,890+1.27
507 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ2,426,275,375+4.66
508 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,423,869,324+1.75
509 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,409,750,000-0.65
510 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย2,400,384,000-
511 ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)2,393,106,800-
512 นาย อติรัชต์ จรูญศรี2,387,826,541-
513 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด2,375,011,821-1.08
514 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,369,345,323+0.55
515 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,363,366,150-1.74
516 ASIAN OPPS I LIMITED2,361,968,438+1.02
517 พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ2,354,337,300+2.04
518 พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ2,354,337,300+2.04
519 บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด2,352,646,004-
520 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,340,530,600+0.54
521 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,322,346,150-
522 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,319,453,682+1.75
523 นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์2,305,659,000+3.77
524 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,303,033,938+0.49
525 บริษัท ซีเนริโอ จำกัด2,299,636,500-0.88
526 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,291,013,771-0.82
527 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK2,287,581,899-1.59
528 MISS NISHITA SHAH2,269,145,277-2.38
529 น.ส. อัมพร มาลีนนท์2,261,681,020-0.66
530 น.ส. นิภา มาลีนนท์2,261,678,000-0.66
531 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,257,996,728-1.74
532 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ2,257,792,075-
533 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,255,364,102-
534 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,247,162,775-0.06
535 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,245,080,000+0.94
536 นาง จิราพร กิตติคุณชัย2,243,814,075-
537 นาย ธนัช จุวิวัฒน์2,242,845,331+1.08
538 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,238,173,643-1.74
539 นาย ไกรสร จันศิริ2,237,751,181-1.20
540 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.2,207,800,000+1.50
541 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด2,187,956,610-0.65
542 บริษัท ทานตะวัน จำกัด2,182,438,125-0.58
543 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด .2,178,785,806-
544 บริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จำกัด2,169,000,000-0.83
545 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)2,149,454,634+1.14
546 โรงพยาบาลวิภาวดี2,145,000,000-
547 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,140,755,750-1.27
548 นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,134,064,088-1.44
549 น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,133,663,688-1.44
550 ASSEAU COMPANY LIMITED2,131,639,848-0.16
551 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด2,117,895,154-0.04
552 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,111,835,000-
553 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด2,108,000,000+1.61
554 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,104,807,012+8.40
555 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)2,091,823,819-0.73
556 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,086,441,705-0.79
557 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,078,174,334-0.67
558 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)2,074,666,223+0.78
559 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,065,571,200+0.99
560 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,057,597,813-
561 TIS Inc.2,054,709,391-1.05
562 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี2,052,169,671+0.08
563 นาย ดิสพล จันศิริ2,047,598,513-1.20
564 นาย บัญชา พันธุมโกมล2,045,792,832-1.20
565 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED2,039,952,895-
566 BANK OF SINGAPORE LIMITED2,026,722,328+0.79
567 CTOS DIGITAL BERHAD2,025,703,960-0.92
568 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,024,823,793-0.66
569 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล2,024,073,526-1.33
570 นาย พีรนาถ โชควัฒนา2,021,142,026+1.20
571 นาง อารยา คงสุนทร2,018,962,602+1.89
572 นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา2,016,893,078-
573 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,002,731,631-0.69
574 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,002,442,025-0.75
575 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,995,092,968-2.27
576 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,985,608,688+0.87
577 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,973,602,688-0.13
578 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,969,567,950+0.46
579 นาย ณรัฐ จิวาลัย1,968,281,250-
580 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C1,967,233,392-
581 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,942,161,066-1.61
582 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,942,080,000-3.36
583 นาง วันทนา อมตานนท์1,937,138,528+4.65
584 นาย มุข โรจตระการ1,935,446,400-0.58
585 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,933,361,750+1.39
586 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,932,923,983-2.86
587 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,918,884,282+5.37
588 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,917,079,111-2.84
589 นาย ศุภกร พันธุกานนท์1,897,753,000-2.61
590 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,895,243,103-0.78
591 บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด1,889,244,000+0.63
592 นาย อภิรักษ์ วานิช1,881,145,141-0.29
593 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.1,881,067,047+0.91
594 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,876,838,988-0.89
595 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,872,954,403-0.86
596 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,870,255,040-
597 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ1,863,851,451-0.91
598 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,863,750,000+13.33
599 นาย อาษา เมฆสวรรค์1,863,207,905+1.54
600 บริษัท โอแมค จำกัด1,852,506,040-2.21
601 นาย ชาย วินิชบุตร1,849,240,285-0.82
602 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,841,433,809-2.84
603 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,838,202,020-1.98
604 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,837,875,200-0.78
605 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)1,836,600,000-
606 น.ส. ณิชา โอภากุล1,833,389,600+0.46
607 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,823,222,671-
608 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,820,052,955-
609 RAINBOW JOY LIMITED1,810,000,000-2.21
610 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม1,806,119,931+2.34
611 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,795,203,766+0.41
612 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี1,779,635,226-3.98
613 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,777,230,000+1.10
614 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,771,192,386+0.36
615 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร1,769,171,062+0.42
616 มหาวิทยาลัยมหิดล1,768,423,647-0.20
617 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,762,979,039-0.79
618 นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์1,754,434,800+0.63
619 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,753,996,496-
620 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,746,778,704-
621 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,744,645,000+0.04
622 บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,740,698,739-
623 นาย ทิพย์ ดาลาล1,730,947,703+1.11
624 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,729,545,887-
625 น.ส. อรอร อัครเศรณี1,729,196,718+0.92
626 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,725,000,000+0.72
627 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,724,250,000-
628 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,720,032,984-2.63
629 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,715,049,174+0.52
630 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,713,629,360+0.69
631 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,706,543,933-
632 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,702,152,400-
633 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,700,280,806+1.90
634 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,696,916,562-1.52
635 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,692,000,000-0.71
636 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,689,891,125+0.93
637 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,689,068,724-1.89
638 เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.1,687,869,652+1.94
639 น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์1,684,800,000+11.11
640 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,671,542,957+2.50
641 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,670,950,000-
642 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,670,549,662-0.16
643 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,668,319,944+0.20
644 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,665,612,350+1.12
645 นาย พิชญ สมบูรณสิน1,665,597,375+1.03
646 น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี1,662,620,000-
647 นาย ฐากร ชัยสถาพร1,660,000,000-1.81
648 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด1,658,905,118-4.98
649 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,652,804,636-0.63
650 นาง อารดา จรูญเอก1,649,456,927+3.55
651 นาย วรมัน โอภากุล1,644,458,550+0.46
652 บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,643,758,087-4.18
653 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์1,643,003,069-0.65
654 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,641,015,000+1.21
655 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,640,457,000-0.40
656 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,638,183,356-2.74
657 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,636,574,700-
658 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,636,065,070-1.33
659 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,629,794,403+3.45
660 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,625,831,116-1.44
661 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)1,622,857,356+0.42
662 นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี1,620,000,000-
663 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,619,104,579-0.62
664 บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)1,614,286,970-1.30
665 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,613,297,521-0.65
666 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,612,006,000-
667 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,612,006,000-
668 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 331,608,112,654-0.20
669 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,606,742,000-
670 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)1,604,324,788+1.39
671 บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด1,601,789,920+0.54
672 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล1,578,786,390+1.33
673 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,578,606,800+0.63
674 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,572,565,760+3.12
675 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา1,564,839,175+4.66
676 น.ส. จารุวรรณ ภัทรปัญญาดี1,561,028,500-1.26
677 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,549,141,489-0.23
678 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์1,543,950,055+1.83
679 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์1,533,346,855+2.81
680 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,532,650,000-1.32
681 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,528,800,000-
682 นาง สร้อยเพชร จันทรัช1,526,888,338-1.99
683 THAI ALLIANCE CO.,LTD.1,515,710,125-1.61
684 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด1,513,301,200-0.89
685 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์1,510,862,500-0.81
686 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,504,500,000-1.33
687 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,503,353,100-0.78
688 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,503,265,000-2.00
689 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล1,488,669,000-0.61
690 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,487,663,486-0.82
691 น.ส. พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน1,482,310,053-6.37
692 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)1,477,200,000-0.40
693 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก1,476,010,947+0.97
694 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,470,755,755-0.55
695 นาย อุทร ภูษิตกาญจนา1,468,053,064+2.29
696 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์1,465,847,550+4.03
697 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์1,460,099,767-0.74
698 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,455,231,283+0.78
699 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จํากัด1,454,545,454-2.50
700 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG1,454,097,700+0.28
701 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,453,500,000-1.05
702 นาย ธีรพล นพรัมภา1,451,521,419+5.49
703 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล1,450,788,668+1.08
704 ธนาคารออมสิน1,447,891,120+1.43
705 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด1,446,335,494-1.08
706 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา1,441,486,494+5.37
707 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ1,439,267,498+1.77
708 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล1,438,524,750+1.03
709 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,436,689,310-0.72
710 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,436,424,030-0.82
711 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,422,181,054-0.86
712 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,412,764,767+1.29
713 WACOAL CORPORATION1,411,593,750+2.86
714 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,411,543,000+1.00
715 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,403,995,500-0.44
716 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.1,403,760,150+0.75
717 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,401,083,524-1.44
718 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,395,596,476-0.56
719 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,395,346,075-0.24
720 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,388,872,993-0.84
721 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,386,881,996+2.92
722 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด1,385,520,008+3.95
723 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา1,384,527,012+0.04
724 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,380,599,883+0.85
725 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,378,296,332-0.88
726 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH1,377,118,775-0.99
727 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์1,376,930,384+0.08
728 นาย ชูเดช คงสุนทร1,369,615,188+1.89
729 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,368,187,500+1.60
730 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,364,636,200-0.06
731 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์1,363,356,729+4.66
732 ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์1,362,592,200+3.39
733 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,362,000,000+0.44
734 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย1,353,642,000+0.39
735 น.ส. กุลิสรา การะ1,353,131,650+0.51
736 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,345,028,530+0.87
737 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,340,457,750+0.13
738 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ1,337,343,392+13.20
739 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,335,992,499-1.23
740 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)1,327,911,275-0.86
741 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์1,326,916,260-1.67
742 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,322,964,462+0.44
743 AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD.1,321,576,145-1.97
744 ร.ต. สมบัติ พานิชชีวะ1,321,566,312-0.91
745 ELEVATED RETURNS LLC1,315,703,569+1.14
746 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,310,277,491+3.88
747 นาย ภัคพล งามลักษณ์1,310,150,288+0.52
748 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,309,521,258-0.52
749 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,309,280,613-0.39
750 นาย พชร อารยะการกุล1,308,757,827-4.18

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า